Đánh giá chất lượng nỉ cỏ may, Sofa vải nỉ cỏ may có tốt không?