Sofa xanh ngọc có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho mùa hè không?