Sofa thuyền là gì? Những thông tin chi tiết về sofa thuyền năm 2021